Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi 

İqtisadiyyat İnstitutu

az   |   en   |    ru

Dissertasiya Şurasının tərkibi

  • Oxunub 11498 dəfə

      AR Prezidenti yanında AAK Rəyasət Heyətinin qərarı ilə İqtisadiyyat İnstitutunun nəzdində i.e.d. və i.f.d elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyaların müdafiəsini keçirən ED 1.10 Dissertasiya Şurasının səlahiyyət müddəti 01 noyabr 2025-ci il tarixinədək müəyyən edilmiş, aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertaiyaların müdafiəsinə icazə verilmişdir:

    1. 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat

    2. 5312.01 – Sahə iqtisadiyyatı

    3 . 5307.01 – İqtisadi nəzəriyyə

Dissertasiya Şurasının tərkibi

   5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

1. Dissertasiya Şurasının (DŞ) sədri - Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu (Baş direktorun 16 noyabr 2023-cü il tarixli əmri ilə icraçı direktor vəzifəsindən kənarlaşdırılıb)

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

2. Alıyev İsa Hüseyn oğlu 

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

3. Əliyev Tərbiz Nəsib oğlu

 İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

4. DŞ sədr müavini Sultanova Rəna Polad qızı 

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

5. Muradov Allahyar Niyaz oğlu 

İ.f.d., dos., 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

6. Yüzbaşıyeva Gülşən Zahid qızı

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

7. Məmmədov Məhəbbət Aşır  oğlu

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

5307.01 – İqtisadi nəzəriyyə

1. Muradov Şahbaz Musa oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., professor, 5307.01 – “İqtisadi nəzəriyyə”

2. Qənbərov Fuad Əlinağı oğlu

 İ.e.d., professor,  5307.01 – “İqtisadi nəzəriyyə”

3. Əyyubov Veysəl Seyfəli  oğlu 

İ.e.d., professor, 5307.01 – “İqtisadi nəzəriyyə”

4. Mikayılova Sevda Məmməd qızı

İqtisad elmləri doktoru 5307.01 – “İqtisadi nəzəriyyə”

5. Səməndərov Seyfəddin Sabir oğlu 

 i.e.d., dosent, 5307.01 – “İqtisadi nəzəriyyə”

6. Səfərov Azər Mürşüd oğlu

i.f.d., dos., 5307.01 – “İqtisadi nəzəriyyə”

7. Rüstəmov Ağarza Ağahəsən oğlu

İqtisad elmləri doktoru, professor, 5307.01 – “İqtisadi nəzəriyyə”

  5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat

1. Nuriyev Əli Xudu oğlu 

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., professor, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat; 

2. Məmmədov Elşad Yaqub oğlu

 İqtisad elmləri doktoru, professor, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat

3.  DŞ Elmi katibi -  Seyidova Sevda Məmməd qızı,

i.f.d., 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat

4. Abdullayeva Rəsmiyyə Sabir qızı

  i.e.d., dosent, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat

5. Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu

i.e.d., dosent, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat

6. İmanov Telman İman oğlu

İqtisad elmləri doktoru, dosent, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat

7.  Həsənov Pərviz Səməd oğlu 

i.f.d., dossent,  5308.01 - “Ümumi iqtisadiyyat”