Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi 

İqtisadiyyat İnstitutu

az   |   en   |    ru

Qrantlar

  • Oxunub 9268 dəfə

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda yerinə yetirilən qrant layihələri

2008-2014-ci illərdə yerinə yetirilən qrant layihələri

Layihənin adı

Maliyyələşdirən orqan

İl  

1. Sənayenin qeyri-neft sektorunda innovasiya fəallığının təhlili və gücləndirilməsi istiqamətində tövsiyələr hazırlanması

İqtisadi inkişaf Nazirliyi

 

2008

 

2.“Elmin maliyyələşməsi mexanizminin müasir vəziyyətinin təhlili və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətində təklif və tövsiyələrin hazırlanması” tədqiqat layihəsi

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 

2010

 

3.Mənzil-kommunal təsərrüfatı (MKT) sisteminin müasir vəziyyətinin təhlili və onun fəaliyyətinin bazar münasibətlərinə uyğunlaşdırılması istiqamətində təklif və tövsiyələrin hazırlanması” tədqiqat layihəsi üçün  

 

İqtisadi İnkişaf Nazirliyi

 

2010

4.“Azərbaycan iqtisadiyyatının davamlı inkişaf konsepsiyasında rəqabət-qabliyyətliliyin qiymətləndirilməsi metodologıyalarının tədqiqi” adlı layihə

Elmin İnkişafı Fondu

 

2013

5.Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı mövcud vəziyyətin təhlili bu sahədə problemlərin aşkar olunması və aradan qaldırılması yolları

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi

 

2013

6. “Pensiyaçıların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində qeyri-dövlət pensiya təminatının rolunun təhlil olunması və artırılmasına dair təklif və tövsiyələrin hazırlanması”

İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi

 

2014

Hazırda icra olunan layihələr

7. Azərbaycan 2020: informasiya cəmiyyətinin formalaşmasi və innovasiyalara əsaslanan iqtisadi inkişafin prioritetləri

AMEA Rəyasət Heyəti

2015-2016

8.Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyasında qeyri-ənənəvi enerji növlərinin səmərəli istifadəsi imkanlarının neyro-qeyri-səlis üsullarla araşdırılması

Neft Şirkəti Elm Fondu

2015