Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi 

İqtisadiyyat İnstitutu

az   |   en   |    ru

KİTABXANA.AZ ELMİ-NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ JURNAL

 Haqqımızda “Kitabxana.az” elmi-nəzəri və təcrübi jurnalı 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçərək fəaliyyətə başlamışdır. Jurnalın təsisçisi…

Вопросы Экономики

Вопросы Экономики - 2022, №12 Вопросы Экономики - 2022, №11 Вопросы Экономики - 2022, №10 Вопросы Экономики -…

Энергетический бюллетень

Энергетический бюллетень. Март, 2020 Энергетический бюллетень. Июнь, 2019 Энергетический бюллетень. Oктябрь, 2017 Энергетический бюллетень. Ноябрь, 2016