Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi 

İqtisadiyyat İnstitutu

az   |   en   |    ru

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunda elmi vəzifələrin tutulması üçün müsabiqənin nəticələri təsdiqlənib

 AMEA İqtisadiyyat İnstitutu tərəfindən Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 50-ci, “Elm haqqında” Qanunun 8-ci maddələ­rinə, AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Nizamnaməsinin 2, 3, 4-cü bəndlərinə əsasən, elmi işçi - şöbə müdiri, baş, aparıcı, böyük elmi işçi vəzifələrinin tutulması məqsədilə müsabiqə keçirilib. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının 21 iyun – 2 iyul tarixlərində keçirilmiş iclaslarının və AMEA İctimai Elmlər Bölməsinin Bürosunun 21 sentyabr 2018-ci il tarixli qərarlarını nəzərə alaraq İqtisadiyyat İnstitutunun dirktrounun əmri ilə elmi işçilər seçildikləri vəzifələrə təsdiq ediliblər. Müsabiqənin nəticələri və əmrin mətni aşağıda verilmişdir.

Elmi vəzifələrin tutulması üçün keçirilən  müsabiqənin nəticələri haqqında

 Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 50-ci, “Elm haqqında” Qanunun 8-ci maddələ­rinə, AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Nizamnaməsinin 2, 3, 4-cü bəndlərinə əsasən, elmi işçi - şöbə müdiri, baş, aparıcı, böyük elmi işçi vəzifələrinin tutulması məqsədilə AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının 21, 22, 25, 27, 28, 29 iyun və 02 iyul 2018-ci il tarixli iclaslarının (protokol № 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) və AMEA İctimai Elmlər Bölməsinin Bürosunun 21 sentyabr 2018-ci il tarixli 06 saylı qərarlarını nəzərə alaraq

Əmr edirəm:

I. Aşağıda adları qeyd olunanlar 21 sentyabr 2018-ci il tarixdən seçildikləri vəzifələrə təsdiq edilsinlər:

 “İQTİSADİ SİYASƏTİN NƏZƏRİ ƏSASLARI VƏ İQTİSADİ FİKİR TARİXİ” ŞÖBƏSİ

 1. Yüzbaşiyeva Gülşən Zaid q. – şöbə müdiri, i.e.d., prof.
 2. Hacıyev Ağa-Kərim Hüseyn-Ağa o. – baş e.i., t.f.d.
 3. Səməndərov Seyfəddin Sabir o. – aparıcı e.i., i.e.d.
 4. Mustafayev Asif Mirlazım o. – aparıcı e.i., i.f.d., dos.
 5. Qurbanov Tariyel Müsəllim o. – aparıcı e.i., i.f.d., dos.
 6. Mirzəbəyova Jalə Saməddin q. – böyük e.i.
 7. Fətəliyeva Aygün Xeyrulla q. – böyük e.i.
 8. Şirinova Rəsmiyyə Varış q. – böyük e.i.

“SƏNAYE SİYASƏTİ VƏ İNVESTİSİYA PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

 1. Hüseynov Tofiq Həsən o. – şöbə müdiri., i.e.d., prof.
 2. İbrahimov Tahir Xanlar o. – aparıcı e.i., i.f.d.
 3. Sadıqov Şahin Telman o. – aparıcı e.i., i.f.d.

“XİDMƏT SAHƏLƏRİNİN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

 1. Abdullayev Kamran Nurəddin o. – aparıcı e.i., i.f.d., dos.

 “DEMOQRAFİYA VƏ İŞ QÜVVƏSİNİN TƏKRAR İSTEHSALI PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

 1. Muradov Şahbaz Musa o. – şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof.
 2. Efendiyev Rüfət Cahangir o. – baş e.i., i.f.d., dos.
 3. Seyidova Sevda Məmməd q. – aparıcı e.i., i.f.d.
 4. Əhmədova Samirə Raqif q. – aparıcı e.i., i.f.d.
 5. Şıxəliyeva Səbinə Tələt q. – aparıcı e.i., i.f.d.
 6. Baxış Çingiz Əhməd o. – böyük e.i.

 “AQRAR İSLAHATLAR VƏ ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ 

 1.  Alıyev İsa Hüseyn o. – şöbə müdiri, i.e.d., prof.
 2.  Muradverdiyeva Leyla Akif q. – aparıcı e.i., i.f.d.
 3. Rüstəmov Famil Vəli o. – aparıcı e.i., i.f.d.
 4. Abdullayev Rəmzi Elbrus o. – böyük e.i., i.f.d., dos.
 5. Kərimli Vüqar Bəhram o. – böyük e.i., i.f.d.

“SAHİBKARLIQ VƏ İNHİSARÇILIĞIN TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ 

 1. Əliyev Tərbiz Nəsib o. – şöbə müdiri, i.e.d., prof.
 2. Həsənov Əbdül-Səməd Həsənağa o. – baş e.i., i.f.d.
 3. Bayramova Esmira Mustafa q. – baş e.i., i.f.d.
 4. Əliyev Ramil Teyyub o. – aparıcı e.i., i.f.d.
 5. Zeynalov Mahir Həmzə o. – aparıcı e.i., i.f.d.
 6. Mahmudova Sevda Faiq q. – böyük e.i.

“QLOBALLAŞMA VƏ BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR” ŞÖBƏSİ

 1. Qənbərov Fuad Əlinağı o. – şöbə müdiri, i.e.d.
 2. Eyvazov Aqil Aftandil o. – aparıcı e.i., i.f.d.
 3. Abasova Samirə Hüseyn q. – aparıcı e.i., i.f.d.
 4. Sarıyev Ələsgər Barxudar o. – aparıcı e.i., i.f.d.
 5. Səmədova Gülnar Xanlar q. – aparıcı e.i., i.f.d. 

“HƏYAT SƏVİYYƏSİNİN SOSİAL-İQTİSADİ  PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

 1. Həsənov Pərviz Səməd o. – şöbə müdiri., i.f.d., dos.
 2. Quliyev Cəlil Bahadur o. – baş e.i., i.f.d., dos.
 3. Rizayeva Mətanət Həbib q. – aparıcı e.i., i.f.d.
 4. Allahverdiyeva Amalya Umud q. – böyük e.i. 

“REGİONAL İNKİŞAF VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

 1.  Sultanova Rəna Polad q. – şöbə müdiri, i.e.d., prof.
 2. Yusubov Dağıstan Eynal o. – aparıcı e.i., k.t.f.d.
 3. Əyyubov Məzəddin Rauf o. – aparıcı e.i., i.f.d.
 4. Rzayev Rauf  Zahid o. – aparıcı e.i., i.f.d.
 5. Piriyev Kərim Pirməmməd o. – böyük e.i.
 6. Əhmədov Nəsimi Vaqif o. – böyük e.i., i.f.d.
 7. Abdalova Mətanət Əli q. – böyük e.i., i.f.d. 

“MALİYYƏ, PUL-KREDİT  SİYASƏTİ” ŞÖBƏSİ

 1. Qafarov Ağadadaş Həsrət o. – baş e.i., i.e.d.
 2. Əliyev Ramil Məhəmmədəli o. – aparıcı  e.i., i.f.d.
 3. Səlimov Sulduz Mürşüd o. – aparıcı e.i., i.f.d.
 4. Məmmədov Yaşar Əzim-Ağa oğlu – aparıcı  e.i., i.f.d.
 5. Bayramov Vüqar Avtandil o. – böyük e.i., i.f.d.
 6. Məmmədova Gülnarə Vaqif q. – böyük. e.i.

“İNNOVASİYA MENECMENTİ VƏ ELMİN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

 1. Məmməd-Zadə Emin Eldar o.– aparıcı e.i., i.f.d., dos.
 2. Mikayılova  Sevda Məmməd q. – aparıcı e.i., i.e.d. 

“İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN METODOLOJİ VƏ EKONOMETRİK PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

1. Gülalıyev Mayis Gülalı o. – şöbə müdiri, f.f.d., dos.

2. Allahverdiyeva Leyli Əli q. – böyük e.i., i.f.d. 

“İQTİSADİ TƏDQİQATLARIN RİYAZİ TƏMİNATI” ŞÖBƏSİ

1. Musayev Akif Fərhad o. – şöbə müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., prof.

2. Davudova Rəvanə İsgəndər q. – aparıcı e.i., r.f.d. 

II. AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının 21, 22, 25, 27, 28, 29 iyun və 02 iyul 2018-ci il tarixli iclaslarının 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 saylı Qərarlarını nəzərə alaraq aşağıda adları qeyd olunan elmi və kiçik elmi işçilər 21 sentyabr 2018-ci il tarixdən seçildikləri vəzifələrə təsdiq edilsinlər: 

“İQTİSADİ SİYASƏTİN NƏZƏRİ ƏSASLARI VƏ İQTİSADİ FİKİR TARİXİ” ŞÖBƏSİ

 1. Abbasova Vüsalə Mirsəməd q. – e.i.

“SƏNAYE SİYASƏTİ VƏ İNVESTİSİYA PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

1. Uzun Elmaz İlyasovna – e.i.

2. Şirinova Sevinc Tofiq q. – e.i.

3. İsmayılov Emin Abdul-Qasım o. – e.i.

4. Hacıyeva-Qarqari Esmira Hacı q. – e.i.    

“XİDMƏT SAHƏLƏRİNİN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

 1. Ağayarova Akifə Akif q. – e.i.
 2. Məmmədova Ülkər İsgəndər q. – e.i.     

“AQRAR İSLAHATLAR VƏ ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

 1. Serttaş Leyla Rövşən q. – e.i.
 2. Qubatova Vüsalə Nadir q.- kiçik e.i.

“SAHİBKARLIQ VƏ İNHİSARÇILIĞIN TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

 1. Fətəliyeva Gülnarə Akif q. – e.i. 

“QLOBALLAŞMA VƏ BEYNƏLXALQ İQTİSADİ MÜNASİBƏTLƏR” ŞÖBƏSİ

1. Mənəfova Əsmər Qurban q. – e.i.

 1. Yadigarov Təbriz Abdulla o. – e.i.
 2. Əsədov Rövşən Allahverdi o. – e.i.

“HƏYAT SƏVİYYƏSİNİN SOSİAL-İQTİSADİ  PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

 1. Əliyeva Jalə Rəhman q. – e.i. 

“REGİONAL İNKİŞAF VƏ TƏBİİ SƏRVƏTLƏRDƏN İSTİFADƏ PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

1. Nəcəfli Svetlana Xalid q. – e.i.

 1. Məmmədov Tural Vətən o. – e.i.
 2. Ramazanov Vilayət Zahid o. – e.i. 

“MALİYYƏ, PUL-KREDİT  SİYASƏTİ” ŞÖBƏSİ

 1. Qasımov İlqar Elman o. – e.i.
 2. Cəfərova Mətanət Yunus q. – e.i
 3. Sadıxlı Fidan Tahir q.- kiçik e.i.

“İNNOVASİYA MENECMENTİ VƏ ELMİN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

 1. Rüstəmova Vəfa Xanlar q. – e.i.
 2. Rzayev Rafiq Məcid o. – e.i.
 3. Rzayeva Ülkər Cəmil q. – kiçik e.i. 

“İQTİSADİYYATIN DÖVLƏT TƏNZİMLƏNMƏSİNİN METODOLOJİ VƏ EKONOMETRİK PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

1. Həşimova Vəfa Xanlar q. –  e.i.

2. Hüseynov Əkbər Səttar o. – e.i

3. Hüseynov Ceyhun Paşa o. –  e.i.

4. Məmməd-Zadə Minarə Elman q. – kiçik e.i.

5. Bayramova Fatimə Əvəz q. – kiçik e.i.

6. Sadıqov İlqar Misrəddin o. – kiçik e.i.

7. Babazadə İsgəndər Valeh o. - kiçik e.i. 

“İQTİSADİ TƏDQİQATLARIN RİYAZİ TƏMİNATI” ŞÖBƏSİ

1. İsmayılova Simrah Azər q. – e.i.

2. Musayev Turac Mehrac o. – e.i.

3. Qəzənfərli Mirvari Xəqani q. - kiçik e.i.   

      III. Müsabiqənin nəticələrinə görə aşağıda adları qeyd olunan şəxslər (Müsabiqənin nəticələri təsdiq edilənədək İnstitutun rəhbərliyinə ərizə ilə müraciət etmiş əməkdaşlardan başqa) iddia etdikləri vəzifələrə seçilməmiş sayılsınlar:

1. Hüseynov Əli Öməroviç – baş e.i., i.e.d.

2. Fətullayeva Nailə Ağa Musa qızı – kiçik e.i.

3. Həsənov Həsən Atababa oğlu – aparıcı e.i., i.f.d.

4. Hüseynova Sevda Məmmədəli qızı – böyük e.i.

5. Allahverdiyev Dağbəyi İsa oğlu – aparıcı e.i., i.f.d.

6. İsayeva Leyla Poladxan qızı – kiçik e.i.

7. Rəsulova İnara Əlizaman qızı – kiçik e.i.

8. Kərimov Yasin Həbib o. – aparıcı e.i., k.t.e.d.

9. Əmirli Ülfət İsgəndər q.– kiçik e.i.

10. Qorçiyeva Natəvan Veysel q. – e.i. 

 IV. AMEA İctimai Elmlər Bölməsinin Bürosunun tövsiyəsinə əsasən  Əli Öməroviç  Hüseynov hazırda icra etdiyi vəzifədə (“İqtisadi siyasətin nəzəri əsasları və iqtisadi fikir tarixi”  şöbəsində baş elmi işçi) saxlanılsın.

 V. Müsabiqədə iştirak etməyən aşağıda adları qeyd olunan İnstitut əməkdaşları növbəti Müsabiqəyə qədər vəzifələrini icra edən sayılsınlar: 

İQTİSADİ SİYASƏTİN NƏZƏRİ ƏSASLARI VƏ İQTİSADİ FİKİR TARİXİ”  ŞÖBƏSİ

1.İbrahimov Şahraz Müzəffər o. –  aparıcı e.i., i.f.d. 

“XİDMƏT SAHƏLƏRİNİN İNKİŞAFI PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

1. Sərdarov Tahir Əlimiran o. – aparıcı e.i., i.f.d. 

“DEMOQRAFİYA VƏ İŞ QÜVVƏSİNİN TƏKRAR İSTEHSALI PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

1. Nəcəfova Təranə Rüstəm q. –  aparıcı e.i., i.f.d.

2. Cəfərova Fərəh Şahbaz q. –  böyük e.i 

“AQRAR İSLAHATLAR VƏ ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

1. Sadıqov Yunus Musa o. – böyük e.i., i.f.d. 

“SAHİBKARLIQ VƏ İNHİSARÇILIĞIN TƏNZİMLƏNMƏSİ PROBLEMLƏRİ” ŞÖBƏSİ

1. Vəkilova Kamilə İsmayıl q. – baş.e.i., i.f.d.  

“MALİYYƏ, PUL-KREDİT  SİYASƏTİ” ŞÖBƏSİ

1. Əliyev Azər Məmməd o. – e.i.

VI. Kadrlar Şöbəsi (Y.Ə.Əliyeva) və Mühasibatlıq (Y.N. Beqdayeva) İnstitutun ştat cədvəlində müvafiq dəyişikliklər aparsınlar. Aylıq əmək haqları ştat cədvəlinə əsasən müəyyən edilsin.

VII. Müsabiqədən keçməyən İnstitut əməkdaşları 21 sentyabr 2018-ci il tarixdən icra etdikləri vəzifələrdən azad edilsin. Son haqq-hesab mühasibat tərəfindən ödənilsin.

       

Direktor  prof. Nazim Müzəffərli (İmanov)

Əmrin mətni razılaşdırılmışdır:

1. Abdullayeva Rəsmiyyə Sabir qızı -

i.f.d. Elmi katib 

2. Muradov Allahyar Niyaz oğlu -

i.f.d., Elmi işlər üzrə direktor müavini

(Müsabiqə komissiyasının sədri)

3. Musayev Akif Fərhad oğlu – Müsabiqə Komissiyasının üzvü

4. Hüseynov Tofiq Həsən oğlu – Müsabiqə Komissiyasının üzvü

5. Paşa Tanrıverdi Əhməd oğlu – Həmkarlar Təşkilatının sədri

6. Əliyeva Yulduz Əbdülkərim qızı – Kadrlar şöbəsinin müdiri

 

 

Müsabiqə elanı

İqtisadiyyat İnstitutu vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir

AMEA İqtisadiyyat İnstitutu vakant vəzifələri tutmaq üçün müsabiqə elan edir. Vakant yerlər aşağıdakılardır:
1.“İqtisadi nəzəriyyə və iqtisadi fikir tarixi” şöbəsi
Şöbə müdiri -1 yer
Böyük e.i.-2 yer
2.“Makroiqtisadi inkişaf və iqtisadi artım” şöbəsi
Şöbə müdiri-1 yer
Baş e.i.-1 yer
Aparıcı e.i.- 1 yer
Böyük e.i.-2 yer
3. “Sənaye siyasəti və investisiya problemləri” şöbəsi
Şöbə müdiri -1 yer
Aparıcı e.i.-2 yer
4. “Xidmət sahələrinin inkişaf problemləri” şöbəsi
Şöbə müdiri -1 yer
Baş e.i.-1 yer
Böyük e.i.-1 yer
5. “Demoqrafiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri” şöbəsi
Baş e.i.-1 yer
Aparıcı e.i.-1 yer
6. “Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi problemləri” şöbəsi
Şöbə müdiri -1 yer
e.i.-1 yer
k e.i.-1 yer
7. “Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri” şöbəsi
Şöbə müdiri -1 yer
Baş e.i.-2 yer
Aparıcı e.i.-1 yer
Böyük e.i.-2 yer
8. “Qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” şöbəsi
Şöbə müdiri -1 yer
Aparıcı e.i.-3 yer
9. “Həyat səviyyəsinin sosial-iqtisadi problemləri” şöbəsi
Şöbə müdiri -1 yer
Baş e.i.-1 yer
Aparıcı e.i.-1 yer
Böyük e.i.-2 yer
10. “Regional inkişaf və təbii sərvətlərdən istifadə problemləri” şöbəsi
Şöbə müdiri -1 yer
Böyük e.i.-1 yer
E.i.-1 yer
11. “İnnovasiya menecementi və elmin inkişafı problemləri” şöbəsi
Şöbə müdiri -1 yer
12. “Maliyyə, pul-kredit siyasəti” şöbəsi
Şöbə müdiri – 1 yer
Müsabiqədə iqtisad üzrə elmlər doktorları və fəlsəfə doktorları iştirak edə bilərlər.
Sənədlər müsabiqənin tələblərinə uyğun olaraq elan dərc edilən gündən - 03.04.2015 tarixdən bir ay müddətində aşağıdakı ünvana göndərilməlidir.
İnstitutun baş e.i., aparıcı e.i., böyük e.i., elmi işçi və kiçik elmi işçi vəzifələrini tutan əməkdaşların attestasiyası 6 may 2015-ci il tarixində keçiriləcək.
Ünvan: Bakı şəh., Hüseyn Cavid pr. 115
E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. , Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.
Tel: (+994 12) 539 31 12