Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi 

İqtisadiyyat İnstitutu

az   |   en   |    ru

ÖLKƏVİ NƏTİCƏLƏR - 2016

ÖLKƏVİ NƏTİCƏLƏR “Metodologiya” bölməsində qeyd edildiyi kimi, İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indekslərinin (İnteqral indekslərin) hesablanması zamanı Dövlət maliyyəsi sub-indeksinə…

SUB-İNDEKSLƏR ÜZRƏ NƏTİCƏLƏR - 2016

SUB-İNDEKSLƏR ÜZRƏ NƏTİCƏLƏR Sub-indekslər üzrə cədvəlləri yuxarıdan aşağıya “oxuduqda” ölkələr dövlət tənzimləməsinin az olduğu ölkələrdən daha sərt olduğu…

METODOLOGİYA - 2016

METODOLOGİYA 2016-ci il üçün İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi altı sub-indeks əsasında hesablanmışdır: • Dövlət maliyyəsi sub-indeksi (DM),• Qiymətlərin…

HAQQINDA - 2016

İNDEKS HAQQINDA İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi – İS(S)İ – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutunun 2014-cü ildən başlayaraq…
Bu RSS bəslənməsinə yazıl