Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi 

İqtisadiyyat İnstitutu

az   |   en   |    ru

ÖLKƏVİ NƏTİCƏLƏR - 2015

ÖLKƏVİ NƏTİCƏLƏR 2015-ci il üçün İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksləri, 2014-cü ildən fərqli olaraq, iki variantda deyil, bir variantda…

SUB-İNDEKSLƏR ÜZRƏ NƏTİCƏLƏR - 2015

SUB-İNDEKSLƏR ÜZRƏ NƏTİCƏLƏR Sub-indekslər üzrə cədvəlləri yuxarıdan aşağıya “oxuduqda” ölkələr dövlət tənzimləməsinin az olduğu ölkələrdən daha sərt olduğu…

METODOLOGİYA - 2015

METODOLOGİYA 2015-ci il üçün İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi aşağıdakı altı sub-indeks əsasında hesablanmışdır (2014-cü ilin İndeksləri iki variantda…

HAQQINDA - 2015

İNDEKS HAQQINDA İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi – İS(S)İ – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutunun 2014-cü ildən başlayaraq…
Bu RSS bəslənməsinə yazıl