az   |   en   |    ru

Dissertasiya Şurasının tərkibi

  • Oxunub 2431 dəfə

      AR Prezidenti yanında AAK Rəyasət Heyətinin 03.03.2017-ci il qərarı ilə AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun nəzdində i.e.d. və i.f.d elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.181 Dissertasiya Şurasının səlahiyyət müddəti 15 dekabr 2018-ci il tarixinədək müəyyən edilmiş, aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertaiyaların müdafiəsinə icazə verilmişdir:

    1. 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat

    2. 5312.01 – Sahə iqtisadiyyatı

    3 . 5307.01 – İqtisadi nəzəriyyə

Dissertasiya Şurasının tərkibi

1 . Sədr - İmanov Nazim Müzəffər oğlu

İ.e.d., professor, 5307.01 – İqtisadi nəzəriyyə

2. Sədr müavini - Əliyev Tərbiz Nəsib oğlu

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

3. Elmi katib - Şıxəliyeva Səbinə Tələt qızı

İ.f.d., 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat

4. Muradov Şahbaz Musa oğlu

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., professor, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat; 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

5. Nuriyev Əli Xudu oğlu 

AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., professor, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat; 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

6. Alıyev İsa Hüseyn oğlu 

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

7. Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu 

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

 8. Hüseynov  Tofiq Hüseyn oğlu 

 İ.e.d., professor, 5307.01 – 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

9. Xıdırov Beykəs Seyfulla oğlu

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

10. Məmmədov Elşad Yaqub oğlu

İ.e.d., professor, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat;

11. Mikayılova Sevda Məmməd qızı

İqtisad elmləri doktoru

12. Sultanova Rəna Polad qızı 

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

13. Süleymanov Qəzənfər Salman oğlu 

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

14. Yüzbaşıyeva Gülşən Zahid qızı

İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı