az   |   en   |    ru

Dissertasiya Şurasının tərkibi

  • Oxunub 1159 dəfə

      AR Prezidenti yanında AAK Rəyasət Heyətinin 13.02.2015-ci il qərarı ilə AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun nəzdində i.e.d. və i.f.d elmi dərəcəsi almaq üçün dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.01.181 Dissertasiya Şurasının səlahiyyət müddəti 15 dekabr 2016-cı il tarixinədək müəyyən edilmiş, aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertaiyaların müdafiəsinə icazə verilmişdir:

    1. 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat
    2. 5312.01 – Sahə iqtisadiyyatı

Dissertasiya Şurasının tərkibi

1 . Sədr - İmanov Nazim Müzəffər oğlu
İ.e.d., professor, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat
2. Sədr müavini - Əliyev Tərbiz Nəsib oğlu
İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı
3. Elmi katib - Musayeva Fərqanə Qəzənfər qızı
İ.f.d., dosent, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat
4. Alıyev İsa Hüseyn oğlu
İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı
5. Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu
İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı
6. Cəbiyev Rauf Mirzə oğlu
İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı
7. Xıdırov Beykəs Seyfulla oğlu
İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı
8. Muradov Şahbaz Musa oğlu
AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., professor,5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat; 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı
9. Nuriyev Əli Xudu oğlu
AMEA-nın müxbir üzvü, i.e.d., professor,5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat; 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı
10. Rüstəmbəyov Hacıağa Baxış oğlu
İ.e.d., professor, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat
11. Sadıqov Şahin Mustafa oğlu
İ.e.d., professor, 5308.01 – Ümumi iqtisadiyyat
12. Sultanova Rəna Polad qızı
İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı
13. Süleymanov Qəzənfər Salman oğlu
İ.e.d., professor, 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı

14. Qənbərov Fuad Əlinağı oğlu, iqtisad elmləri doktoru