az   |   en   |    ru

Dissertasiya Şurasında dissertasiya işinin müdafiəsi üzrə müzakirələr keçiriləcək

 Yanvarın 30-da AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Dissertasiya Şurasında Zaur Rauf oğlu Əsədovun iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş “Azərbaycan Respublikasının regionlarında lizinq xidmətinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi üzrə müzakirələr keçiriləcək. Dissertasiya işi Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı İnstitutunda yerinə yetirilib. Avtoreferatla aşağıdakı linki yükləməklə tanış ola bilərsiniz. 

“Azərbaycan Respublikasının regionlarında lizinq xidmətinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”