az   |   en   |    ru

Dissertasiya müdafiəsi

Hörmətli əməkdaşlar!

Mayın 26-da saat 14:00-da İnstitutun əməkdaşı Mətanət Həbib qızı Rizayevanın 5308.01 – “Ümumi iqtisadiyyat” ixtisası üzrə i.f.d. elmi dərəcəsi almaq üçün “Bazar münasibətləri şəraitində əhalinin həyat səviyyəsi və onun yaxşılaşdırılması yolları”, 16:00-da isə Katrin Heydər qızı Paykaninin 5307.01 - “İqtisadi nəzəriyyə” və 5310.01- “Dünya iqtisadiyyatı” ixtisasları üzrə təqdim etdiyi “İran İslam Respublikasının dünya təsərrüfat sistemində yeri və inkişaf strategiyası” mövzusunda dissertasiyasının müdafiəsi təşkil ediləcək.
Maraqlananlar iştirak edə bilər.