az   |   en   |    ru

İnstitutun elmi tədqiqat istiqamətləri

  • Oxunub 553 dəfə

 İnstitutun elmi araşdırmalarının əsas istiqaməti Azərbaycan iqtisadiyyatının sosial-iqtisadi və demoqrafik problemlərinin kompleks tədqiqidir.

  Hazırda İnstitutda “Azərbaycan iqtisadiyyatnın davamlı inkişafının təmin edilməsinin sosial-iqtisadi problemləri” ümumi adı altında bir sıra mövzular üzrə elmi-tədqiqat işləri aparılır.

    Bu tədqiqatlar...
...iqtisadi nəzəriyyə və iqtisadi fikir tarixinin,
...iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin,
...sənaye, kənd təsərrüfatı və xidmət sahələrinin,
...yeni təsərrüfatçılıq formalarının və sahibkarlığın,
...investisiya fəaliyyətinin,
...əhali sakinliyi və demoqrafık siyasətin,
...insan potensialından səmərəli istifadənin,
...sahibkarlığın inkişafı, rəqabət mühiti və antiihisar siyasətinin,
...xarici iqtisadi əlaqələrin,
...yaşayış keyfiyyəti və sosial inkişafın,
...regionların sosial-iqtisadi inkişafının,
...büdcə siyasətinin, büdcə gəlir və xərclərinin optimallaşdırılmasının,
...innovasiyalı inkişafın və elmin iqtisadiyyatının,
...elmi-texniki fəaliyyətin idarə olunmasının
      müasir problemlərini əhatə edir.