az   |   en   |    ru

İqtisadiyyat İnstitutu - Tarixə görə çeşidlənmiş məqalələr Cümə axşamı, 05 Aprel 2018

“Qeyri-dövlət pensiya təminatı” adlı kitab nəşr olunub

 AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə “Qeyri-dövlət pensiya təminatı” adlı kitab nəşr olunub (Bakı, "Elm və Bilik" nəşriyyatı 2016. 134 səh.). Kollektiv monoqrafiyanın müəllifləri i.f.d., dos. Allahyar Muradov, i.f.d., dos. Rəsmiyyə Abdullayeva, i.f.d., dos. Cəlil Quliyev, i.f.d., dos.Yalçın Əzizov və Tanrıverdi Paşadır.

“Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı” adlı dərslik çap edilib

 AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun “Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri” şöbəsinin baş elmi işçisi, i.e.d., professor Tərbiz Əliyevin  və Bakı Biznes Universitetinin rektoru, i.e.d., prof. İbad Abbasovun həmmüəlifliyi ilə “Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı” adlı dərs vəsaiti çap olunub (Bakı, “Elm və Təhsil”, 2017, 267 səh.).  Bu, Azərbaycanda qeyri-neft sənayesi iqtisadiyyatına həsr edilmiş ilk monoqrafik məzmunlu dərslikdir.

Bu RSS bəslənməsinə yazıl