az   |   en   |    ru

İqtisadiyyat İnstitutu - Tarixə görə çeşidlənmiş məqalələr Bazar ertəsi, 16 Aprel 2018

“Xarici iqtisadi fəaliyyət: tənzimləmə ilə liberallığın tarazlığı” adlı monoqrafiya çap olunub

 AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun “İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodoloji və ekonometrik problemləri” şöbəsinin müdiri, f.f.d., dos. Mayis Gülalıyevin “Xarici iqtisadi fəaliyyət: tənzimləmə ilə ilberallığın tarazlığı” adlı monoqrafiyası çap olunub («Elm və Bilik», 2018, 363 səh.). AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə nəşr edilən kitabın elmi redaktoru i.e.d., prof. Nazim Müzəffərli (İmanov),  rəyçiləri i.e.d., prof. Tərbiz Əliyev və i.e.d., dos. Fuad Qənbərovdur.

Bu RSS bəslənməsinə yazıl