az   |   en   |    ru

Görkəmli alim və şəxsiyyət

Azərbaycan iqtisad elminin təşəkkülü və inkişafında, yüksək ixtisaslı peşəkar iqtisadçı alimlər ordusunun hazırlanmasında görkəmli iqtisadçı alim, xalqının və…