az   |   en   |    ru

Böyük insan, fədakar alim

Dünyada elə şəxslər vardır ki, xalqın, dövlətin inkişafında mühüm rol oynayırlar. Alimliklə insanlığın birləşməsi hər kəsə müyəssər olmur,…

“Gənc tədqiqatçı” jurnalı

AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təsis etdiyi “Gənc tədqiqatçı” elmi-praktikı jurnalının 2015-1 sayı capdan çıxıb.

Görkəmli alim və şəxsiyyət

Azərbaycan iqtisad elminin təşəkkülü və inkişafında, yüksək ixtisaslı peşəkar iqtisadçı alimlər ordusunun hazırlanmasında görkəmli iqtisadçı alim, xalqının və…