az   |   en   |    ru

“Gənc tədqiqatçı” jurnalı

AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının təsis etdiyi “Gənc tədqiqatçı” elmi-praktikı jurnalının 2015-1 sayı capdan çıxıb.

Görkəmli alim və şəxsiyyət

Azərbaycan iqtisad elminin təşəkkülü və inkişafında, yüksək ixtisaslı peşəkar iqtisadçı alimlər ordusunun hazırlanmasında görkəmli iqtisadçı alim, xalqının və…