az   |   en   |    ru

Elmə həsr olunmuş ömür

Bu il oktyabrın 25-də iqtisadçı-alim, iqtisad elmləri doktoru, professor Rauf Mirzə oğlu Cəbiyevin 80 yaşı tamam olub. O,…

Böyük insan, fədakar alim

Dünyada elə şəxslər vardır ki, xalqın, dövlətin inkişafında mühüm rol oynayırlar. Alimliklə insanlığın birləşməsi hər kəsə müyəssər olmur,…