az   |   en   |    ru

ELM XADİMİNİN ŞƏRƏFLİ ÖMÜR YOLU

 İnsan ömrünün səhifələrini vərəqləyərkən, onun həyat yolu nəzərində canlanır. Bu illərdə onun necə yaşadığı, yazıb-yaratdığı, xeyirxah əməlləri yaddaşlara…