az   |   en   |    ru

Elektron kitabxanamızda yeni ədəbiyyatlar

  • Oxunub 230 dəfə

İnstitutumuzun kitabxanasına daxil olan yeni elektron ədəbiyyatlar

- D.Y.Yusifov "İnsan: təbiət və cəmiyyət"

- Akif Musayev “Modelling oil‑sector dependency of tax revenues in a resource rich country: Evidence from Azerbaijan” 

- Россия 1917-2017: Европейская модернизация или особый путь? Санкт-Петербург 2017.

“İS(S)İ - 2015: İqtisadiyyatın liberallıq potensialı” (rus dilində) (yüklə)

“İS(S)İ - 2015: İqtisadiyyatın liberallıq potensialı” (yüklə)

Leyli Allahverdiyeva “Turizm 2016” bülleten (yüklə)

- Tərbiz Əliyev  “Организация системы образования в Азербайджане” (yüklə)

Yaşar Məmmədov “Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri” (yüklə)

Andrew C.Kuchins, Jeffrey Mankoff, Oliver Backes “Azerbaijan in a reconnecting Eurasia: Foreign economic and security interests” (yüklə)

 Andrew C.Kuchins, Jeffrey Mankoff, Oliver Backes “Georgia in a reconnecting Eurasia: Foreign economic and security interests” (yüklə)

Andrew C.Kuchins, Jeffrey Mankoff, Oliver Backes “Armenia in a reconnecting Eurasia: Foreign economic and security interests” (yüklə)

Tərbiz Əliyev “Azərbaycan sənayesinin innovativ inkişafı: neft emalı, kimya və neft-kimya” (yüklə)

Дементьев В.Е. Длинные волны экономиеского развития и финансовые пузыри. М, ЦЭМИ, 2009 (yüklə)

Вопросы Экономики. 2016, №6 (yüklə)

Экономика Украины - 2016, № 4 (yüklə)

Akif Musayev “Aksizlər (xüsusi istehlak vergisi)” kitabı (yüklə)

- ЖУРНАЛ «ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ»,  2013, № 2 (7). (yüklə)

Экономика Украины, 2016, №2 (yüklə)

Avtandil Silagadze, Tamaz Zubiashvili. ASPECTS OF CHINA’S ECONOMIC DEVELOPMENT. Ecoforum, January 2016 (yüklə)

Сергей Гуриев. Деглобализация России (Карнеги Центр, январь 2016) (yüklə)

- Экономика Украины, 2015, №11 (yüklə)

- Экономика Украины, 2015, № 12 (yüklə)

- Россия и мир - 2016 (Ежегодный прогноз). - М., 2015 (yüklə)