az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2017-1 sayı

  • Oxunub 615 dəfə

16.08.2017

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının ARXİVi (yüklə)

 M Ü N D Ə R İ C A T (YÜKLƏ) 

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

A.H.Tağıyev, İ.B.Əmirov

Azərbaycanın davamlı inkişafında innovasiya iqtisadiyyatının formalaşdırılması və insan amilinin rolu  .................................................................................................................4-10

N.Z.İsmayılov

Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi perspektivləri..................................................................................................11-17

Region və sahə iqtisadiyyatı

V.A.Həsənov

Azərbaycan Respublikasında əlilliyi olan şəxslər üçün sosial ödənişlər sistemi............................................................................................................18-24

F.Q.Dadaşov

Təsərrüfat subyektlərinin innovasiya fəallığının layihələndirilməsi.............................................................................................25-30

T.T.Mehdiyev

Müəssisə və distribüter firmalarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsində
informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının rolu..................................................................................................................31-36

İ.M.Qurbanova

Müasir peşə təhsili sisteminin qarşısında duran vəzifələr...........................................................................................................37-44

Maliyyə, vergi, kredit

İ.S.Məmmədov, T.M.Əhmədova

İnnovasiya yönümlü investisiyaların təkmilləşdirilməsi istiqamətləri...............45-50

Dünya iqtisadiyyatı

J.B. Budaqova

Beynəlxalq ticarətin müasir problemlərinin həllinə metodoloji yanaşma........51-55