az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2016-6 sayı

  • Oxunub 521 dəfə

29.07.2017

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının ARXİVi (yüklə)

 M Ü N D Ə R İ C A T (YÜKLƏ) 

 

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

Ş.M.Muradov

Tanınmış iqtisadçı alim və fədakar müəllim............................................................................................................4-7

M.Əyyubov

Ölkə iqtisadiyyatında makroiqtisadi mənfəətin yaranması şərtinin metodoloji əsasları..........................................................................................................8-18

Region və sahə iqtisadiyyatı

E.Y.Məmmədov

Elm, iqtisadiyyat, təhsil, qlobal çağırışlar: tendensiyalar və perspektivlər...............................................................................................19-24

R.R.Quliyev, N.A.Məmmədova

Almaniyanın neft-kimya sənayesində innovasiya fəaliyyətinin təşkili..........................................................................................................25-34

S.M.Seyidova

Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin inkişafının iqtisadi artıma
təsirinin qiymətləndirilməsi.........................................................................35-40

Y.Ə.Hümbətov

Aqrar sahədə infrastrukturların yaradılması və inkişaf istiqamətləri...............................................................................................41-45

С.Н.Гусейнова

Анализ состояния коммерческой информационной базы современных
фирм в Азербайджанской Республике..............................................................................................46-55

Maliyyə, vergi, kredit

M.Seyidzade

The theoretical and practical importance of financial literacy:“the relationship
between monetary policy and stok market volatility - evidence from United Kingdom”.................................................................................................56-69