az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2016-1 sayı

  • Oxunub 986 dəfə

 

26/10/2016

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının arxivi (yüklə)

M Ü N D Ə R İ C A T (yüklə)

 İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

 Ş.M.Muradov, R.Muradov

İnsan kapitalı, onun formalaşması, inkişafı və keyfiyyətcə qiymətləndirilməsinin elmi-nəzəri və konseptual əsasları.................................................................................................................5-18

Юзбашиева Г.З.

Экономический рост в трансформационной экономике...............................................19-34

Əliyev Rza Taleh oğlu

Bankların maliyyə təhlükəsizliyi və onun təmin olunmasında əməliyyatların istifadəsinin metodoloji əsasları..............................................................................................................35-40

 Region və sahə iqtisadiyyatı

Q.S.Süleymanov,  N.V.Feyziyeva

Sənaye müəssisələrində yaranan risklərin təsnifatı və onun səmərəli idarə edilməsi mexanizmləri........................................................................................................................41-45

Hüseynov Qalib Sirac oğlu

Elektroenergetikada tariflərin tənzimlənməsinin zəruriliyi....................................................46-52

Юлия Владимировна Гнездова, Идилов Ибрагим Ирагиевич

Методы отбора проектов в рамках реновации жилищного фонда............................53-62

Mirzəyev Emil Mehralı oğlu, Şəfizadə Elnurə Rafiq qızı

Dayanıqlı aqrar iqtisadiyyatın formalaşmasında bazar infrastrukturunun rolu....................63-70

 Maliyyə, vergi, kredit

Tofiq Hüseynov

Azərbaycanın investisiya resurslarından istifadə məsələləri...............................................71-81

X.M.Hüseynova, S.Ş.Qurbanova, N.B. Cəfərova

Dövlət investisiya layihələrinin hazırlanmasında texniki-iqtisadi əsaslandırmaya yeni

yanaşma..............................................................................................................................82-88

Cəmilə Qəzənfər qızı Musayeva

Banklarda kredit riskinin müəyyən edilməsi zamanı istifadə olunan modellər.....................89-96

Dünya iqtisadiyyatı

Allahverdiyeva Müslümat Allahverdi qızı

Transmilli biznesin effektivliyinin tədqiqatının metodikası və metodları............................97-105

Şahbazlı Vüqar Şahbaz oğlu

Tibbi sığortanın dünya təcrübəsi...................................................................................106-111