az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2017-4 sayı

  • Oxunub 874 dəfə

29.11.2017

 

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının ARXİVi (yüklə

M Ü N D Ə R İ C A T (yüklə)

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

Ş.Muradov, F.Cəfərova

Azərbaycanda gənclərin məşğulluq və işsizlik problemlərinin sosial-demoqrafik
aspektləri............................................................................................................................5-15

T.Hüseynov

Azərbaycanda innovasiyalı inkişaf mühitinin yaradılması istiqamətləri............................16-23

M.Gülalıyev

Dövlətin iqtisadiyyatda çəkisi iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi forması kimi.....................24-30

Ə.Süleymanova

Azərbaycan sənayesində innovasiya tipli məşğulluğun proqnozlaşdırılması...................31-40

Region və sahə iqtisadiyyatı

T.Əliyev, S. Məmmədova

Azərbaycanın kimya sənayesində klasterlərin yaradılmasının təşkilati-iqtisadi
üstünlükləri.......................................................................................................................41-48

R.Quliyev, N. Məmmədova

Almaniyanın kimya sənayesinin rəqabət qabliyyəti: sabit bazar payları metodu.............49-59

A.Abdullayev

Tibbi turizm xidmətlərinin təsnifat və inkişafı.................................................................. 60-67

T.Həsənov

Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyinin artırılmasında aqrar sahənin rolu........................ 68-73

Г.Панахов

Методические аспекты организации управления бизнес-процессами
на нефтегазодобывающих предприятиях.................................................................74-78

İ.Nəsibov

Azərbaycanın nef-qaz hasilatı müəssisələrinin ekoloji problemləri və onların
həlli zərurətləri............................................................................................................. 79-85

G.Özkundakcı

Müəsisənin strateji planlaşmasındada informasiya təminatı....................................... 86-91

Ş.Əlicanova

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq müəssisələrinin təsnifatı və dayanıqlığı.....92-98


Maliyyə-pul, vergi və kredit

K.Lətifov

Çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə sahəsində siyasi xadim konsepsiyası və siyasi
xadimlərə maliyyə institutlarında tətbiq olunan tədbirlər.......................................... 99-104

Dünya iqtisadiyyatı

Y.Məmmədov, N.Məmmədova

Beynəlxalq mədəniyyətlərdə innovasiyalara baxışlar
(Almaniyanın innovasiya mədəniyyəti)....................................................................105-114

В.Федосов, А.Дробязко, Б.Стеценко

Украина – МВФ: путь противоречий и созидания................................................115-125

H.M.Həsənov

Konflikt menecmentinin mahiyyəti və mehmanxana fəaliyyətində konfliktlərin
funksionallığı...........................................................................................................126-131

A.Ə.Əliyeva

Azərbaycanın sənaye müəssisələrində ixtisaslaşma və istehsalın
kooperativləşdirilməsi..............................................................................................132-137

M.H.Zeynalov

Azərbaycanda biznes mühitinin yaxşılaşdırılması və sahibkarlığın inkişafı
meyilləri...................................................................................................................138-146