az   |   en   |    ru

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının 2017-3 sayı

  • Oxunub 1003 dəfə

01.10.2017

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının redaksiya heyəti (yüklə

“AMEA-nın Xəbərləri İqtisadiyyat seriyası” jurnalının ARXİVi (yüklə)

M Ü N D Ə R İ C A T (yüklə)

İqtisadi nəzəriyyə. Ümumi iqtisadiyyat

M.Əyyubov

Ölkə iqtisadiyyatı sisteminin müstəqil inkişafetmə qabiliyyətinin qiymətləndirilməsi...........4-12

M.H.Rizayeva

Ev təsərrüfatlarının iqtisadi potensialı...............................................................................13-20

N.H.Muxtarlı

Azərbaycan iqtisadiyyatının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətlilik problemləri
və onların aradan qaldırılması yolları…………………………………………………………21-26

S.B. Quluzadə

Valyuta riskləri və onların mənşəyinə baxışlar………………………………………………27-34

Region və sahə iqtisadiyyatı

Ə.Nuriyev

Azərbaycanın inzibati-ərazi bölgüsünün təkmilləşməsi məsələləri.................................35-39

X.M.Hüseynova, G.M.Süleymanova

Regionun inkişafında marketinqin yeri və rolu……………………………………….….….40-44

Ə.Q. Əliyev, L.Ə.Əkbərova

Proqram sənayesi və mühəndisliyi iqtisadiyyatının formalaşma xüsusiyyətləri..............45-55