az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu, xüsusi buraxılış - 2016

  • Oxunub 893 dəfə

“Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti (yükləyin)

M Ü N D Ə R İ C A T

Söbə müdiri: Gülşən Zaid qızı YÜZBAŞIYEVAi.e.d., prof.

“İqtisadi nəzəriyyə və iqtisadi fikir tarixi” şöbəsi………………………………..................

4

Söbə müdiri: Fuad Əlinağı oğlu QƏNBƏROV, i.e.d.

“Qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” şöbəsi……………………………......

29

Söbə müdiri: Tofiq Həsən oğlu HÜSEYNOV, i.e.d., prof.

Azərbaycan Respublikasının əməkdar iqtisadçısı

“Sənaye siyasəti və investisiya problemləri" şöbəsi……………………………...................

63

Söbə müdiri: Əbdül-Səməd Həsənağa oğlu HƏSƏNOV., i.f.d.

“Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri” şöbəsi........................................

72

Söbə müdiri: Aqil Məhiyəddinoğlu ƏSƏDOV i.f.d., dos.

“Xidmət sahələrinin inkişafı problemləri” şöbəsi……………………………......................

96

Söbə müdiri: Rəna Polad qızı SULTANOVA, i.e.d., prof.

“Regional inkişaf və təbiisərvətlərdən istifadə problemləri” şöbəsi………………............

119

Söbə müdiri: Cəlil Bahadur oğlu QULIYEV, i.ü.f.d.

“Həyat səviyyəsinin sosial-iqtisadi problemləri» şöbəsi……………....................................

141

Söbə müdiri: Ağa-Kərim HACIYEV, t.e.n., b.e.i.

“Makroiqtisadi inkişaf və iqtisadi artım” şöbəsi……………………………...........................

189

Söbə müdiri: İsa Hüseyn oğlu ALIYEV, i e d., prof.

“Aqrar islahatlar və ərzaq təhlükəsizliyi”şöbəsi……………………………......................

211

Söbə müdiri:  Tanrıverdi Əhməd o. Paşa

“Maliyyə, pul-kreditsiyasəti” şöbəsi……………………………............................................

235

Söbə müdiri:  Allahyar Niyaz oğlu Muradov i.ü.f.d. dos.

“İnnovasiya menecmenti v əelmin inkişafı problemləri” şöbəsi……………………………….

258

Söbə müdiri: Şahbaz Musa oğlu MURADOV, i.e.d., prof., AMEA-nın müxbir üzvü

“Demoqrafiya və işqüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri” şöbəsi…………….................