az   |   en   |    ru

“Elmi əsərlər” toplusu №1 2015

“Elmi əsərlər” jurnalının redaksiya heyəti MÜNDƏRİCAT HÜSEYNOV. T. “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” inkişaf konsepsiyası və qarşıda duran vəzifələr"…