az   |   en   |    ru

Avtoreferatlar 2016-cı il

  • Oxunub 574 dəfə

 

 Avtoreferat Samirə Zəfər qızı CəfərovaXarici iqtisadi əlaqələrin güclənməsi şəraitində Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksədilməsi yolları (yüklə)

 Avtoreferat Hüseyn Əhməd oğlu Əhmədzadəİran İslam Respublikasında regional sahibkarlığın inkişafının maliyyə problemləri (yüklə)

Avtoreferat Leyli Əli qızı Allahverdiyeva“İqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının təmin olunmasında turizmin rolunun artırılması yolları (yüklə)

Avtoreferat Tural Fərhad oğlu Əliyev: “Qloballaşma şəraitində milli iqtisadiyyatın sosial təhlükəsizlik amilləri” (yüklə)

Avtoreferat Parham Ahmad oğlu Hossein: “Tikinti sferasının idarə edilməsinin inteqrasiya sistemi” (yüklə)

Avtoreferat Əhmədova Təranə Mütəllim qızı: “Neftqazçıxarmada investisiya prosesinin idarə edilməsinin təşkilati-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi” (yüklə)

Avtoreferat Baloğlu Mutlu Hüseyin oğlu: Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru-kəmərinin Türkiyənin sosial-iqtisadi inkişafına təsiri (yüklə)

Avtoreferat Rəşad Hüseyn oğlu Muradov: “Büdcə prosesinin təkmilləşdirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları” (yüklə)

Avtoreferat Səadət Ramil qızı Quliyeva: “Ərzaq təminatının yaxşılaşdırılmasında topdansatış bazarlarının rolunun artırılması istiqamətləri” (yüklə)

Avtoreferat Mocahed Əziz oğlu Babapur Vərzeqani: “İstehsal-iqtisadi münasibətlərin təkmilləşdirilməsi (İran İslam Respublikasının kənd təsərrüfatının materialları əsasında)”(yüklə)

Avtoreferat Sedat Baytak Hasan oğlu“Azərbaycanda sənaye məhsullarının keyfiyyətinin idarə edilməsinin təkmilləşdirilməsi” (yüklə)

Avtoreferat Akın Can Nazif oğlu“Sənaye müəssisələrində heyətin idarə edilməsi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri” (yüklə)

Kamran Telman oğlu Nəbizadə: “Qloballaşma şəraitində istehsalın maliyyə tənzimlənməsinin makroiqtisadi problemləri” (yüklə)

Əlireza Amerehei Həsən oğlu“Sənaye müəssisələrində məhsulun keyfiyyətinin idarə edilməsi” (yüklə)

Kamilla Fikrət qızı Hüseynova: “Azərbaycanin neft-qaz sənayesində ekoloji menecmentin formalaşmasının nəzəri-metodoloji əsaslari” (yüklə)

Heydərov Xanlar Bəylər oğlu: “Aqrar sahədə sosial-iqtisadi idarəetmənin təkmilləşdirilməsi” (yüklə)

Sənan Əlihadi oğlu Kərimov “Qloballaşma şəraitində yeyinti sənayesi məhsullarının keyfiyyətinin yüksəldilməsi yolları” (yüklə)