az   |   en   |    ru

“İqtisadi tədqiqatların riyazi təminatı" şöbəsi

  • Oxunub 445 dəfə

 

Söbənin əsas fəaliyyət istiqaməti: 

- İqtisadiyyat İnstitutunda aparılan elmi tədqiqatların riyazi təminatının yaradılması;

- Azərbaycan Respublikasının kapital, əmək və maliyyə bazarlarının tarazlığının dövlət tənzimlənməsi;

- Azərbaycan Respublikasının sosial hesabatlar matrisinin (SHM) qurulması;

- Vergidən yayınmanın stimullaşdırma və cərimə mexanizmləri ilə məhdudlaşdırılması.

 

 Söbə müdiri:

 Musayev Akif Fərhad oğlu, i.e.d., professor, AMEA-nın müxbir üzvü

 Söbənin işçiləri:

 1. Davudova Rəvanə İsgəndər q. -  aparıcı elmi işçi, riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru

 2. İsmayılova Simrah Azər q. - elmi işçi

 3. Musayev Turac Mehrac o. – elmi işçi

4. Qəzənfərli Mirvari Xəqani q. - kiçik e.i.