az   |   en   |    ru

"İctimaiyyətlə əlaqələr" şöbəsi

  • Oxunub 498 dəfə

 

Söbənin əsas fəaliyyət istiqaməti:

 - AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun ictimaiyyətlə əlaqələrini təşkil etmək, əlaqələndirmək və həyata keçirmək;

 - İnstitutun fəaliyyətinin KİV-də işıqlandırılması, İnstitut tərəfindən görülmüş işlər barədə müvafiq məlumatların ictimaiyyətə çatdırılması.

 Söbə müdiri:

 Zeynalov Mahir Həmzə oğlu, i.f.d.

 Söbənin işçiləri:

 1. Abdalova Mətanət Əli qızı, 

 2. Fərəcova Fatma Məmməd qızı