az   |   en   |    ru

“İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin metodoloji və ekonometrik problemləri” şöbəsi

  • Oxunub 640 dəfə

 

Şöbənin əsas fəaliyyət istiqaməti iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi səviyyəsinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsinə və müvafiq optimal tənzimləmə səviyyəsinin müəyyən edilməsinə imkan verən metodologiyanın hazırlanması və inkişaf etdirilməsidir.  

Söbə müdiri:

f.f.d. Gülalıyev Mayis Gülalı oğlu 

Söbənin işçiləri:

1. Allahverdiyeva Leyli Əli q. – elmi işçi

2. Həşimova Vəfa Xanlar q. –  elmi işçi

3. İbrahimova Aidə Rəcəb q. - elmi işçi

4. Bayramova Fatimə Əvəz q. – kiçik elmi işçi

 5. Məmməd-Zadə Minarə Elman q. – k.e.i.

 6. Hüseynov Əkbər Səttar o. – kiçik e.i.

7. Hüseynov Ceyhun Paşa o. – kiçik e.i.

8. Sadıqov İlqar Misrəddin o. – kiçik e.i.

9. Babazadə İsgəndər Valeh o. - kiçik e.i.

10. Babazadə Fəxrəddin Bayram o.- böyük laborant

11. Əsədov Dilman Eldar o. – böyük laborant

12. Pənahov Hüseyn Faiq o. – böyük laborant

13. Əzəmmədova Gülnar Cəfər q. – böyük laborant (analıq məz.)