az   |   en   |    ru

“İqtisadi siyasətin nəzəri əsasları və iqtisadi fikir tarixi” şöbəsi

  • Oxunub 1572 dəfə

 

Söbənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:

- Milli iqtisadi inkişaf modelin formalaşmasında konseptual istiqamətlərin tədqiqi, 
- İqtisadi artımın təmin olunması qanunauyğunluqları,
- Dövlət sektorunun formalaşması və inkişafının iqtisadi əsasları,
- Azərbaycan iqtisadi fikrində milli iqtisadi inkişaf modeli üzrə qiymətləndirilmələrin və təhlilin öyrənilməsi.

Söbə müdiri:

Yüzbaşıyeva Gülşən Zaid qızı, iqtisad elmləri doktoru, professor

Söbənin işçiləri:

1. Rüstəmbəyov Hacıağa Baxış o. - baş e.i., i.e.d. (0,5 şt.)

2. Hüseynov Əli Öməroviç -baş e.i., i.f.d

3. Hacıyev Ağa-Kərim Hüseynağa o. – baş e.i., t.i.n.

4. İbrahimov Şahraz Müzəffər o. – apar e.i., i.f.d.

5. Səməndərov Seyfəddin Sabir o. - apar. e.i., i.f.d.

6. Mustafayev Asif Mirlazım o. - aparıcı e.i., i.f.d

7. Qurbanov Tariyel Müsəllim o. – apar e.i., i.f.d.

8. Mirzəbəyova Jalə Saməddin q. - böyük e.i. 

9. Fətəliyeva Aygün Xeyrulla q. - böyük e.i.

10. Şirinova Rəsmiyyə Varış q. - e.i.

11. Abbasova Vüsalə Mirsəməd q. – e.i.

12. Budaqova Sevinc Moylaverdi q. – böyük laborant

13. Qədirova Gülnar Cəfər q.. – böyük laborant