az   |   en   |    ru

“Qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər” şöbəsi

  • Oxunub 1204 dəfə

Şöbənin əsas fəaliyyət istiqaməti:

Qloballaşma şəraitində Azərbaycanın dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası problemlərinin tədqiqi.

Şöbə müdiri v.i.e.: 

Qənbərov Fuad Əlinağı oğlu, iqtisad elmləri doktoru

Şöbənin işçiləri:
1. Suleymanov Qəzənfər Salman oğlu - baş e.i., i.e.d. (0,5 şt.) 
2. Eyvazov Aqil Aftandil o. - apar.e.i., i.f.d
3. Abasova Samirə Hüseyn q. - apar. e.i., i.f.d
4. Sarıyev Ələsgər Barxudar o. - apar. e.i., i.f.d.
5. Allahverdiyev Dağbəyi İsa o. - apar.e.i., i.f.d.
6. Gulalıyev Mayıs Gülalı o. – apar. e. i., f.e.n. 
7. Səmədova Gülnar Xanlar q.-böy.e.i., i.f.d
8. Mənəfova Əsmər Qurban q. - e.i. (analıq məz.)
9. Ağayeva Nərminə Ağabala q. - böyük laborant
10. Qurbanova Səfa Nəriman q. - böyük laborant