az   |   en   |    ru

“Demoqrafiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri” şöbəsi

  • Oxunub 1077 dəfə

 

Söbənin əsas fəaliyyət istiqaməti:

- Əhalisakinliyi və demoqrafik inkişafın sosial-iqtisadi problemləri;
- İnsan potensialı və insan kapitalının formalaşması və istifadəsi;
- Əmək bazarı, məşğulluq və işsizlik problemləri.

Söbə müdiri:

Şahbaz Musa oğlu Muradov, iqtisad elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü

Şöbənin işçiləri:

1. Əzizova Gülənbər Arif q. - baş e.i., i.e.d. (0,5 şt.)
2. Gözəlova Adilə Qafar q. - baş e.i., i.f.d
3. Muradov Rövşən Şahbaz o. - baş e.i., i.f.d. (0,5 şt.)
4. Efendiyev Rüfət Cahangir o. - apar. e.i., i.f.d.
5. Nəcəfova Təranə Rüstəm q. - apar.e.i., i.f.d
6. Seyidova Sevda Məmməd q. - aparıcı e.i., i.f.d.
7. Ağayeva Samirə Raqif q. - aparıcı e.i. i.f.d.
8. Musayeva Fərqanə Qəzənfər q. - aparıcı e.i., i.f.d.
9. Baxış Çingiz Əhməd o. - böyük e.i.
10. Cəfərova Fərəh Şahbaz q. - böyük e.i.
11. Əsədova Zamirə Əsəd q. - e.i.
12. Şıxəliyeva Səbinə Tələt q. - e.i. (analiq məz.)
13. Əliyev Zaur Adil o. . - e.i.
14. Abdalova Rəfıqə Nizami q. - böyük laborant (analiq məz.)
15. Məmmədova Bilurə Müzəffər q. - operator
16. Məmmədova Ellada Famil q. – operator
17. Hacıyeva Mehriban Qulam q. – böyük laborant