az   |   en   |    ru

“Demoqrafiya və iş qüvvəsinin təkrar istehsalı problemləri” şöbəsi

  • Oxunub 1171 dəfə

 

Söbənin əsas fəaliyyət istiqaməti:

- Əhalisakinliyi və demoqrafik inkişafın sosial-iqtisadi problemləri;
- İnsan potensialı və insan kapitalının formalaşması və istifadəsi;
- Əmək bazarı, məşğulluq və işsizlik problemləri.

Söbə müdiri:

Şahbaz Musa oğlu Muradov, iqtisad elmləri doktoru, professor, AMEA-nın müxbir üzvü

Şöbənin işçiləri:

1. Efendiyev Rüfət Cahangir o. - apar. e.i., i.f.d. 
2. Nəcəfova Təranə Rüstəm q. - apar.e.i., i.f.d 
3. Seyidova Sevda Məmməd q. - aparıcı e.i., i.f.d. 
4. Ağayeva Samirə Raqif q. - aparıcı e.i. i.f.d. 
5. Musayeva Fərqanə Qəzənfər q. - aparıcı e.i., i.f.d.
6. Baxış Çingiz Əhməd o. - böyük e.i.
7. Cəfərova Fərəh Şahbaz q. - böyük e.i.
8. Şıxəliyeva Səbinə Tələt q. - e.i. (analiq məz.)
9. Əlişova Çinarə Akif q. – e.i
10. Abdalova Rəfıqə Nizami q. - böyük laborant (analiq məz.)
11. Məmmədova Bilurə Müzəffər q. - operator
12. Məmmədova Ellada Famil q. – operator
13. Məmmədov Samir Mahir o. -  böyük laborant (0,5)