az   |   en   |    ru

“Sahibkarlıq və inhisarçılığın tənzimlənməsi problemləri” şöbəsi

  • Oxunub 1047 dəfə

Söbənin əsas fəaliyyət istiqaməti: Sahibkarlıq mühitinin formalaşması və davamlı inkişafının sosial-iqtisadi problemlərinin elmi-nəzəri əsaslarının öyrənilməsi, Azərbaycanda bu problemin müasir vəziyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi əsasında respublikada sahibkarlıq mühitinin formalaşması və davamlı inkişafının sosial-iqtisadi problemlərinin həlli üzrə əsas istiqaməıtlərinin müəyyənləşdirilməsi və konkret təklif və tövsiyyələrin hazırlanması.

Söbə müdiri:

Həsənov Əbdül-Səməd Həsənağa o., iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Şöbənin işçiləri:

1. Əliyev Tərbiz Nəsib o. - baş e.i., i.e.d., professor 

2. Süleymanov Qəzənfər Salman o. – baş e.i., i.e.d., professor

3. Bayramova Esmira Mustafa q. - baş e.i., i.f.d

4. Vəkilova Kamilə İsmayıl q. - baş e.i., i.f.d

5. Zeynalov Mahir Həmzə o. - aparıcı e.i. i.f.d.

6. Əliyev Ramil Teyyub o. - apar. e.i., i.f.d.

7. Mahmudova Sevda Faiq q. - böyük e.i.

8. Fətəliyeva Gülnarə Akif q. – e.i.

9. Balamiyeva Sidiqə İslam q. - kicik e.i. (analıq məz.)

10. Vəliyeva Firuzə Əziz q. - böyük laborant

11. Hüseynova Firəngiz Xudaverdi q. - operator

12. Məhərrəmova Firuzə Hüseynağa q. – böyük  laborant