az   |   en   |    ru

“Həyat səviyyəsinin sosial-iqtisadi problemləri» şöbəsi

  • Oxunub 947 dəfə

Söbənin əsas fəaliyyət istiqamətləri:
-Sosial problemlərin həlli,
-Yoxsulluğun azaldılması,
-Yaşayış keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi,
- Milli iqtisadiyyatın ayrı-ayrı inkişaf mərhələlərində əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətlərinin müəyyən edilməsi.

Söbə müdiri: Quliyev Cəlil Bahadur o., iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Şöbənin işçiləri:

1. Yaqubov Şamil Əyyub o. - baş e.i., i.f.d.
2. Rizayeva Mətanət Həbib q. - aparıcı e.i.
3. Allahverdiyeva Amalya Umud q. - böyük e.i.
4. Alıyeva Sevda Rafıq q. – böyük laboran
5. Məmmədova Günay Abdulla q. - böyük laborant 
6. Nəbiyeva Günəş İlham q. – böyük laborant