az   |   en   |    ru

Direktor

  • Oxunub 3820 dəfə


Nazim Müzəffərli (İmanov) 
İqtisad elmləri doktoru, professor

 

  Əsərlərindən seçmələr:

1. N.Müzəffərli. “İqtisadiyyatın sosialyönlüyü sağçı və solçu sistemlərdə”. Bakı, “Şərq-Qərb” Nəşriyyat evi, 2014.

2. Н.Музаффарли. “Рейтинг Азербайджана в международных сравнительных исследованиях”. Баку 2006. – 495 с.