az   |   en   |    ru

ÖLKƏVİ NƏTİCƏLƏR - 2014

ÖLKƏVİ NƏTİCƏLƏR - 2014-cü il üzrə İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi (İnteqral indeks) iki variantda hesablanır. Birinci variantda sub-indekslərin…

METODOLOGİYA - 2014

METODOLOGİYA İqtisadiyyatın solluğu (sağlığı) indeksi aşağıdakı yeddi sub-indeks əsasında hesablanır: • Dövlət maliyyəsi sub-indeksi (DM),• Sosial xərclər sub-indeksi…
Bu RSS bəslənməsinə yazıl